Vliv granulometrického složení na proudění hrubozrnných suspenzí


Číslo projektuGA20-13142S
Řešitel z ÚHdoc. Ing. Zdeněk Chára, CSc.
Období2020 - 2022
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Při dopravě hrubozrnných suspenzí (směsí nosné kapaliny a hrubozrnných pevných částic) v potrubí dochází k výrazně vyšším energetickým ztrátám třením než u proudění samotné nosné kapaliny. Nárůst tření je způsoben především kontaktem dopravovaných částic se stěnou potrubí. Pro potřeby snížení energetické náročnosti dopravy je žádoucí minimalizovat tření při proudění, přičemž vhodnou metodou může být přidání jemnozrnné složky. Interakce dvou různých frakcí v proudící kapalině bimodální směsi může pozitivně ovlivnit mechanické tření na stěně potrubí. Nicméně, různé jemnozrnné frakce ovlivňují tření hrubozrnné frakce v rámci proudění bimodální směsi různými mechanismy. Projekt zkoumá na základě identifikace a popisu mechanismů řídících interakci dvou frakcí vhodné granulometrické složení bimodálních suspenzí s cílem optimalizace snižování energetické náročnosti při dopravě suspenzí. Pozornost se kromě vzájemné velikosti jednotlivých frakcí zaměří na vliv poměru jejich koncentrací v bimodální směsi a na vliv veličin proudění při optimalizaci návrhu a provozu dopravního potrubí.