Vliv interaktivních částic a nosné kapaliny na tokové a užitné vlastnosti průmyslových disperzí a plněných polymerů


Číslo projektuIAA2060703
Řešitel z ÚHIng. Pavel Říha, CSc.
Období1997 - 1999
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Disperze a plněné polymery jsou doufázové systémy často s interaktivními strukturami. V důsledku působení mezičásticových vnitřních a indukovaných sil. Časově závislé uspořádávání struktur při deformaci a toku ovlivňuje tokové a užitné vlastnosti těchto kapalných systémů. Vnějšími projevy jsou tak mez toku, viskoelastické a tixotropní chování, elektroreologický efekt, atd. Všeobecný popis mechanismu aktivního uspořádávání struktury a jeho vlivu na jevové vlastnosti, tok a deformaci bude hledán tak, aby jeho specifikace postihla základní fyzikální rysy systémů. Vybrané systémy, jako koncentrované suspenze jemných částic, suspenze v polymerních matricích, elektroreologické suspenze a polymerní krystaly, budou kvantifikovány jak v Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, tak ve spolupráci se zahraničními pracovišti ve Francii a Japonsku.