Vliv klimatické změny na hydrologické režimy a vodní zdroje v Evropě


Číslo projektuEV5V-CT93-0293
Externí řešiteldoc. Ing. Josef Buchtele, CSc. (ÚH AV ČR, Praha)
Období1995 - 1997