Vliv klimatických a antropogenních faktorů na živé a neživé prostředí (2001-2004)


Číslo projektuKSK3046108
Řešitel z ÚHIng. Václav Eliáš, CSc.
Období2001 - 2004
PoskytovatelAkademie věd ČR

Popis

Studium lokálních, regionálních a globálních změn klimatu s časem a ocenění vlivu sluneční aktivity s cílem prognózy. Účinky změn klimatu na neživou přírodu: hydrogeologie (transport a objem vody, půdní vlhkost, kvalita a chemismus vody, režim vodních nádrží a jezer); geodynamické procesy (náhlé pohyby svahů, zvětrávání); rozložení teploty ve svrchní kůře. Vlivu klimatu na živou přírodu: půdní organismy a jejich funkce; porosty lesních dřevin; vodní ekosystémy a zdravotní stav obyvatelstva, (i s ohledemna geomagnetickou aktivitu). V oblasti antropogenní činnosti výzkum důsledků důlních prací a technických odpalů na stabilitu zemského povrchu (sesuvy svahů, indukovaná seismicita); vliv údolních nádrží na biologické procesy, lesní a travnaté systémy, agrosystémy a půdní organismy. Výzkum znečištění ovzduší, způsobeného tepelnými elektrárnami, dopravními prostředky a městskými aglomeracemi.