Vliv klimatických a antropogenních faktorů na živé a neživé prostředí


Číslo projektu17.4.3046
Řešitelprof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
Období2001 - 2004