Vliv kvality vody na micelární strukturu aditiv snižujících spotřebu energie v rozvodech ústředního topení


Číslo projektuGA103/95/0006
Řešitel z ÚHIng. Jiří Myška, CSc.
Období1995 - 1996
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Snižování tření pomocí aditiv při turbulentním proudění je jev, který lze využít v různých technologických procesech. Použití aditiv v rozvodech ústředního topení je myšlenka poměrně nová, podmíněná vývojem a výrobou takových surfaktantů, které jsou schopné snižovat tření za vysokých teplot a být rezistentní vůči mechanickému namáhání. Aditiva v ÚT umožní snížit provozní náklady (čerpání recirkulované vody) nebo investiční náklady (potrubí, čerpadla) anebo zvýší kapacitu stávajícího systému. Výzkum je zaměřen na reologické vlastnosti surfaktantů, jejich ovlivnění ve vodě přítomnými ionty, na vliv solí kyseliny salicylové a kyseliny naftoové a jejich záměny. Plánuje se dokončení provozního pokusu s aditivem v sekundární síti ÚT na sídlišti s dovedením do stadia možné aplikace.