Vliv okrajových podmínek na tokové vlastnosti micelárních aditiv pro snížení ztrát


Číslo projektuGA103/94/1186
Řešitel z ÚHdoc. Ing. Zdeněk Chára, CSc.
Období1994 - 1996
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Redukce odporu syntetickými aditivy je jev, kdy po jejich přidání do rozpouštědla při nízké koncentraci roztoku vykazuje menší ztráty třením při toku než čisté rozpouštědlo. Tento jev byl dosud hlavně spojován s použitím vysokomolekulárních polymerů. U nich však hlavně vlivem vysokého namáhání smykovými napětími dochází k nevratné degradaci a ztrátě účinnosti. Tuto závažnou nevýhodu se v současné době daří odstranit použitím povrchově aktivními látkami (PA) micelárního typu, jejichž tokové vlastnosti v roztoku jsou však dosud málo známé. Vybrané PA látky dosahují až 80% redukci odporu a vzhledem k jejich "nedegrabilitě" jeví se jejich využití v cirkulačních potrubních systémech jako velice výhodné. Vzhledem k tomu, že některé jsou také dobře odolné i vyšším teplotám může být pozornost využití zaměřena i na teplovodní sítě dálkového vytápění. Použití PA aditiv cirkulačních potrubních sítích umožní jak snížení provozních nákladů na čerpání, tak i snížení investičních nákladů změnou návrhu potrubí a armatur. Experimentální výzkum se zaměří na tokové vlastnosti PA aditivů v jednoduchých i složitých větevných potrubních soustavách z hlediska struktury a turbulence, na scale-up efekt disperzní soustavy PA aditiv - rozpouštědlo při různých okrajových podmínkách a různých úrovních redukce odporu.