Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na proces koagulace a na separační vlastnosti agregátů tvořených při úpravě vody


Číslo projektuGA103/07/0295
Řešitel z ÚHdoc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
Období2007 - 2009
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Výzkum je zaměřen na studium vlivu organických látek produkovaných fytoplanktonem na proces koagulace a na separační vlastnosti agregátů tvořených při úpravě vody. Předkládaný projekt bude řešen ve dvou na sebe navazujících fázích. V první fázi bude výzkum zaměřen na cultivaci, izolaci a charakterizaci organických látek produkovaných vybranými druhy sinic, zelených řas a rozsivek. Dále bude výzkum zaměřen na popis předpokládaného rozdílného složení produkovaných extracelulárních (EOM) a intraceluálárních (IOM) organických látek a také na výzkum tvorby komplexních sločenin, které tyto látky poskytují s koagulačními činidly.Ve druhé fázi bude výzkum zaměřen na možnosti odstraňování EOM a IOM při úpravě vody v laboratorních podmínkách za použití sklenicové optimalizační zkoušky (vliv dávky a typu koagulačního činidla, vliv pH atd.). Dále bude za použití Couettova míchacího zařízení prováděn výzkum zaměřený na vliv EOM a IOM (v závislosti na jejich složení a množství) na separační vlastnosti agregátů tvořených při proměných podmínkách míchání (velikost a doba působení gradientu rychlosti).