Vliv organických látek produkovaných sinicemi na adsorpci v současnosti používaných pesticidů na granulovaném aktivním uhlí


Číslo projektuP105/10/P515 GA ČR
Externí řešitelRNDr. Petra Hnaťuková, Ph.D. (ÚH AV ČR, v. v. i.)
Období2010 - 2012

Popis

Projekt je zaměřen na výzkum adsorpce v současnosti používaných pesticidů na granulovaném aktivním uhlí (GAC - Granular Activated Carbon) při kompetitivním vlivu přírodních organických látek, kterými jsou i organické látky produkované fytoplanktonem (AOM - Algal Organic Matter). Konvenční procesy úpravy vody založené na destabilizaci a agregaci znečišťujících příměsí mají nízkou účinnost pro odstraňování pesticidů. Adsorpce na GAC představuje z hlediska efektivity odstraňování pesticidů vhodnou metodu. Přírodní organické látky přítomné v surové vodě však snižují adsorpční kapacitu GAC a komplikují adsorpční izotermy, a to především efekty blokování transportních pórů a kompetitivní adsorpce na úrovni mikropórů. Předmětem projektu bude výzkum vlivu těchto kompetitivních procesů na účinnost adsorpce pesticidů na GAC. Zkoumán bude vliv charakteru AOM (molekulová hmotnost, chemické složení, atd.) na adsorpční kinetiku při úpravě modelové i přírodní vody. Dále bude posuzován vliv velikostní distribuce pórů GAC na účinnost adsorpce pesticidů.