Vliv podmínek tvorby vločkovitých agregátů při úpravě vody na jejich vlastnosti z hlediska separace kalů


Číslo projektuGA103/99/1432
Řešitel z ÚHRNDr. Silvestr Mutl, CSc.
Období1999 - 2001
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Projekt se zabývá studiem vlivu podmínek tvorby vločkovitých agregátů při úpravě vody na jejich vlastnosti z hlediska separace od nosného media a na vlastnosti separovaného kalu. Hustota a velikost agregátů hraje významnou roli při separaci usazováním a filtrací ve fluidní vrstvě vločkovité suspenze; velikost adhezních sil, kterými vytvořené agregáty působí do okolí, hraje významnou roli při separaci fitrací pevnou filtrační vrstvou. Všechny uvedené vlastnosti jsou určeny strukturou agregátů, která je podmíněna vzájemným poměrem velikostí adhezních a tečných sil působících ve fázi jejich tvorby a velikostí tečných sil působících na agregáty vytvořené. Cílem projektu je vypracování metody hodnocení vlivu uvedených sil na strukturu tvořených agregátů a velikosti sil působících uvnitř agregátu a její aplikace pro hodnocení vlivu změny podmínek agregace na účinnost separačních procesů a vlastnosti kalu. Velikost tečných sil bude měněna změnou podmínek míchání, velikost adhezních sil proměnným typem příměsí a destabilizačních činidel. Řešení bude uskutečněno v laboratorním a modelovém měřítku v úpravnách vody vybavených ověřovanou technologií a se zdrojem vody s vyrovnanou kvalitou. Výsledky budou sloužit pro optimalizaci podmínek míchání a destabilizačního činidla umožňujících tvorbu agregátů optimálních vlastností z hlediska použité metody separace, příp. k výběru metody separace z hlediska charakteru příměsí a výběru metody likvidace kalu.