Vliv struktury vločkovitých agregátů na průběh a účinnost procesů separace


Číslo projektuGA103/07/1016
Řešitel z ÚHdoc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
Období2007 - 2009
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Projekt je zaměřen na výzkum vlivu (a) chemického složení a koncentrace příměsí, (b) složení aplikovaných destabilizačních a agregačních činidel a (c) intenzity, doby míchání a rozložení rychlostního pole v míchaném objemu na vlastnosti vločkovitých částic tvořených při úpravě povrchových vod. Zvláštní pozornost je věnována optimalizaci fyzikálních faktorů, které ovlivňují vnitřní uspořádání částic v agregátech, jejich velikost, velikostní rozložení, hustotu, a odolnost proti rozbíjení. Součástí projektu je výběr charakteristik agregátů, které umožní hodnocení a vzájemné porovnání podmínek tvorby ve vsádkových a průtočných reaktorech. Experimentální práce budou prováděny s vodou přirozených zdrojů, obsahujících kvalitativně odlišné příměsi, jako destabilizační činidla budou použity soli železa a hliníku a kationaktivní polyelektrolyty. Podmínky tvorby separovatelných agregátů budou realizovány v reaktorech vsádkového typu, vybavených pádlovými míchadly (destabilizace) a ve štěrbině mezi soustřednými válci s vnitřním rotujícím (agregace). Separační vlastnosti agregátů budou ověřovány v průtočných reaktorech, míchání bude zajištěno: (a) pádlovými míchadly, (b) děrovanými stěnami, (c) fluidní vrstvou zrnitého materiálu a (d) soustřednými válci. Experimentálně bude ověřena platnost kriteria Ca = G.T= konst.