Vliv vnitřního tlaku na termomechanické vlastnosti polymerů při fyzikálním stárnutí


Číslo projektuIAA2060401
Řešitel z ÚHIng. Pavel Říha, CSc.
Období2004 - 2007
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Experimentální měření změny entalpie a objemu při tuhnutí polymeru po teplotním skoku a při fyzikálním stárnutí umožní stanovit vliv termodynamického vnitřního napětí na termomechanické vlastnosti polymerů. Vnitřní napětí není přenášeno vazkými jádry, takže případná koncentrace v elastické síti několikanásobně převyšuje celkové napětí v materiálu. Během teplotních změn a fyzikálního stárnutí se tak trhají některé řetězce polymerní elastické sítě a vznikají tak poruchy, které snižují užitné vlastnost polymerů. Velikost vnitřního napětí bude určována ze změn entalpie a objemu. Termodynamický popis děje a vyjádření vnitřních napětí bude vytvořen na základě termodynamiky nevratných procesů. Polymery budou testovány při zatuhnutí a creepu v různých stádiích fyzikálního stárnutí a určena stabilita jejich vlastností ze změn objemového modulu a modulu roztažnosti. Originalita výsledků bude v určení souvislosti změny uvedených vlastností s vnitřním napětím během dlouhodobého stárnutí.