Vliv zpevnění nanočásticemi na mez toku a plastickou deformaci skelných polymerů a jejich teplotní konsolidaci


Číslo projektuIAA200600803
Řešitel z ÚHIng. Pavel Říha, CSc.
Období2008 - 2010
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Viskoelatické vlastnosti polymerních materiálů a případná viskózní (plastická) deformace zásadně ovlivňují jejich dlouhodobou pevnost. Plastická deformace také určuje životnost výrobků, jejichž návrhy jsou často vypracovávány počítačovými programy. Cílem projektu je určení vlivu podílu nanočástic a nanotrubic na mez toku a plastickou deformaci skelných polymerních nanokompozit. Důvodem je snížit rychlost plastické deformace a zvýšit mez toku pomocí malého podílu nanostruktury. Originálním krokem bude výzkum konsolidace polymerních nanokompozit po plastické deformaci pomocí ohřevu s následným fyzikálním stárnutím. Bude sestaven originální termodynamicky konzistentní formalismus schopný popsat a předpovídat vliv nanostruktury na zkoumané procesy včetně stárnutí. To je významné pro zvýšení užitných vlastností výrobků z polymerních nanokompozit a pro počítačovou fázi jejich návrhu.