Vytvoření modelování jako nástrojů efektivní stavby moderních letadel


Číslo projektuFT-TA/026
ŘešitelIng. Bohumír Hoření, CSc.
Externí řešitelIng. Zdeněk Pátek (VZLÚ, a. s.)
Období2004 - 2007

Popis

dílčí část:" Aerodynamický výzkum malých obchodních a dopravních letounů"

Vytvoření integrovaného prostředí leteckému výzkumu a vývoje efektivním využitím synergického efektu účasti všech potenciálně využitelných odborných kapacit průmyslu, výzkumu, universit a ústavů AV ČR. Těžiště řešení je soustředěno na posílení moderních analytických metod návrhu nových letadlových konstrukcí, zejména virtuálního modelování, umožňujícího variantní optimalizace zákaznických požadavků a výrazné snížení typicky vysokých nákladů na dosud aplikovaný rozsah experimentálních procesů.