Vytvoření modelování jako nástrojů efektivní stavby moderních letadel


Číslo projektuFT-TA/026
Externí řešitelIng. Zdeněk Pátek (VZLÚ, a. s.)
Externí spoluřešitelIng. Bohumír Hoření, CSc. (ÚH AV ČR, v. v. i.)
Období2004 - 2007

Popis

dílčí část:" Aerodynamický výzkum malých obchodních a dopravních letounů"