Vývoj a použití nových technologií pro budování systémů včasné výstrahy před bleskovými povodněmi


Číslo projektuTA02021451
Řešitel z ÚHIng. Miroslav Tesař, CSc.
Období2012 - 2015
PoskytovatelTechnologická agentura ČR (TA ČR)

Popis

Předkládaný projekt řeší přístrojovou, softwarovou, dispečinkovou a metodickou složku sofistikovaných lokálních výstražných systémů před bleskovými povodněmi s uvážením nejnovějších poznatků o hydrodynamických mechanismech tvorby odtoku z malých povodí. V úvahu se berou všechny rizikové faktory a jejich kombinace, a sice: (1) extrémní srážky, zpravidla po dlouhodobém suchu (2) přesycení půdního pokryvu vodou, (3) hydrofobie půdního povrchu, (4) gravitačně destabilizované proudění vody v půdě.