Vývoj a použití nových technologií pro intenzifikaci tvorby a separace agregátů při úpravě vody – proces vysokoúčinné flokulace


Číslo projektuTJ01000169
Řešitel z ÚHRNDr. Lenka Pivokonská, Ph.D.
Období2018 - 2019
PoskytovatelTechnologická agentura ČR (TA ČR)

Popis

Záměrem projektu je vývoj technologie vysokoúčinné flokulace pro úpravu vody a její ověření v praxi. Technologie umožní zvýšení účinnosti procesu koagulace/flokulace/separace a tím i celkové účinnosti úpravy vody, snížení provozních nákladů a zlepšení kvality vody. Dále budou vypracovány laboratorní postupy pro optimalizaci technologie úpravy vody, metodika koagulačních testů, bude zkonstruováno laboratorní koagulační/flokulační zařízení a poloprovozní vysokoúčinná flokulační jednotka.