Vývoj a použití nových technologií pro monitoring životního prostředí v systému ovzduší-voda-půda


Číslo projektuTJ02000162
Řešitel z ÚHRNDr. Lukáš Vlček, Ph.D.
Období2019 - 2021
PoskytovatelTechnologická agentura ČR (TA ČR)

Popis

Cílem předloženého projektu je vyvinout, otestovat a připravit do výroby přístroje, s jejichž pomocí bude možné lépe popsat obtížně kvantifikovatelné procesy a zpřesnit vodní a látkové vstupy v lesním povodí v horských oblastech mírného pásma. Výstupy projektu: (1) pasivní odběrák kapalných usazených srážek (z větrem hnané mlhy a nízké oblačnosti), (2) pasivní odběrák pevných usazených srážek (námrazy), (3) srážkoměr pro kvantifikaci kapalných usazených srážek z větrem hnané mlhy a nízké oblačnosti, (4) dálkově ovládaný aktivní kolektor mlžné a oblačné vody s nezávislým zdrojem elektrické energie, (5) gravitační etážový odběrák půdní vody, (6) odběrák povrchové a podzemní vody.