Vývoj matematických modelů pro reologický popis kapalin se složitou vnitřní strukturou


Číslo projektu103/05/2311 GA ČR
Řešiteldoc. Petr Filip, CSc.
Externí spoluřešitelDoc. Ing. Martin Zatloukal PhD. (Faculty of Technology, Tomas Bata University)
Období2005 - 2007

Popis

Tokové chování nových materiálů, které mají zpravidla složitou vnitřní strukturu, se při zpracování stává natolik komplexním, že je velmi obtížné optimalizovat jednotlivé výrobní procesy. Hlavním důvodem je skutečnost, že běžně používané konstitutivní rovnice nejsou schopny charakterizovat a popsat reologické projevy těchto materiálů s takovou přesností, aby bylo možno využít jejich prediktivních a kvantifikačních schopností pro optimalizaci daného procesu pomocí matematického modelování. Z toho důvodu si předkládaný projekt klade za cíl:


  • odvození nového fenomenologického modelu vhodného pro popis široké třídy viskoelastických materiálů vykazujících nemonotónní závislost viskozity na deformačních charakteristikách, daný model by měl být dostatečně pružný, aby postihl i chování v okolí extrémních bodů (maxima, minima) a správně charakterizoval i newtonské úseky (včetně případně mezilehlého); zejména bude minimalizován počet parametrů modelu a voleny takové funkcionální vztahy, které umožní fyzikální interpretaci parametrů
  • budou vyvíjeny, modifikovány a posuzovány tenzorové konstitutivní rovnice pro modelování průmyslově významných tokových situací
  • teoretické závěry budou ověřeny na základě experimentálních dat jak vlastních tak publikovaných v literatuře.