Vývoj metod a přístrojů pro zpřesnění celoroční bilance výparu


Číslo projektuTJ02000351
Externí řešitelIng. Filip Strnad (ČZU)
SpoluřešitelMgr. Soňa Hnilicová, Ph.D.
Externí spoluřešitelIng. Jan Sýkora (VRV, a.s), Ing. Roman Kožín (VUV), Ing. Adéla Roudnická (FS ČVUT)
Období2019 - 2021

Popis

Hlavním cílem projektu je vývoj cenově dostupného mobilního výparoměru pro měření výparu z vodní hladiny a referenčního břehového výparoměru. Součástí řešení bude testování optimálního nastavení parametrů výparoměrů i osazené techniky. Měření existujících referenčních výparoměrných stanic (Hlasivo, Podbaba, stanice ČHMÚ) budou použita jako podklad pro plošné stanovení výparu s důrazem na výpar v zimním období. Budou zkonstruovány mapy výparu z vodní hladiny pro celé území ČR za jednotlivé měsíce - nově tedy i pro zimní sezónu.Obecným cílem projektu je umožnění kvantifikace celkové bilance výparu pro účely řízení a plánování vodních zdrojů v ČR bezprostředně v návaznosti na řešení projektu