Vývoj metod a přístrojů pro zpřesnění celoroční bilance výparu


Číslo projektuTJ02000351
Externí řešitelIng. Filip Strnad (ČZU)
SpoluřešitelMgr. Soňa Hnilicová, Ph.D.
Období2019 - 2021

Popis

Hlavním cílem projektu je vývoj cenově dostupného mobilního výparoměru pro měření výparu z vodní hladiny a referenčního břehového výparoměru. Součástí řešení bude testování optimálního nastavení parametrů výparoměrů i osazené techniky. Měření existujících referenčních výparoměrných stanic (Hlasivo, Podbaba, stanice ČHMÚ) budou použita jako podklad pro plošné stanovení výparu s důrazem na výpar v zimním období. Budou zkonstruovány mapy výparu z vodní hladiny pro celé území ČR za jednotlivé měsíce - nově tedy i pro zimní sezónu.Obecným cílem projektu je umožnění kvantifikace celkové bilance výparu pro účely řízení a plánování vodních zdrojů v ČR bezprostředně v návaznosti na řešení projektu