Výzkum prvků vysokotlaké vodní hydrauliky


Číslo projektuFT-TA/004
Řešitel z ÚHprof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
Období2004 - 2007
PoskytovatelMinisterstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Popis

dílčí část:" Aplikace vysokotlaké vodní hydrauliky v potravinářském průmyslu . studium reologických a texturních vlastností plastických látek v potravinářství")