Výzkum rychlostních polí ve vybraných uspořádáních proudění s volnou hladinou


Číslo projektuIAA2060603
Řešitel z ÚHdoc. Ing. Zdeněk Chára, CSc.
Období1996 - 1998
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Cílem projektu je především experimentální výzkum turbulentních charakteristik (odporový koeficient, bodové rychlosti, intenzity turbulence, Reynoldsova napětí, spektrální funkce, průběh turbulentní vírové viskozity, aj.) v závislosti na stupni drsnosti dna a na různých ve dně umístěných překážkách simulujících přírodní podmínky v revitalizovaných říčních profilech. Hlavní pozornost bude zaměřena na oblast vzniku turbulence, tedy v blízkosti pevného povrchu. Současně se předpokládá, že některá charakteristická uspořádání (např. drsné dno, čtvercový práh ve dně) budou ve spolupráci se Stavební fakultou ČVUT řešena numericky na komerčně dodávaných programech (Fluent, Fluvius) a získané výsledky budou ověřeny měřenými hodnotami, což umožní posoudit vhodnost těchto výpočetních postupů pro stanovování hydrodynamických parametrů při proudění v otevřených korytech.