Výzkum tokového chování nové třídy metalocenových polymerů


Číslo projektuA200600703 GA AV ČR
Externí řešitelIng. Jiří David, CSc. (UH AV ČR, Praha)
Externí spoluřešitelDoc. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D. (Faculty of Technology, Tomas Bata University)
Období2007 - 2011

Popis

Nové metalocenové katalyzátory umožnily počátkem 90. Let syntézu polymerů charakterizovaných velmi úzkou distribucí molekulových hmotností, kontrolovanou molekulární architekturou a molekulovou hmotností. I když užitné vlastnosti těchto polymerů výrazně převyšují konvenční polymery, jejich masovějšímu užití brání obtížná zpracovatelnost standardními technologiemi. Nedávno publikované práce naznačují, že kontrolované zavádění větví na základní řetězec polymeru nebo přítomnost malého množství vysokomolekulárního podílu (bimodální charakter distribuce molekulových hmotností) výrazně přispívá k jejich zpracovatelnosti. Cílem tohoto projektu je odhalení vztahu mezi molekulární architekturou těchto polymerů a jejich reologickým chováním ve smykových a elongačních tocích, které se vyskytují při zpracování. Důraz bude kladen na vývoj experimentálních technik pro stanovení elongační viskozity a pevnosti taveniny těchto materiálů, a to s ohledem na jejich specifické chování v oblasti teploty tečení.