Výzkum znečištění ovzduší metodou fyzikálního modelování


Číslo projektuIAA3076801
Řešitel z ÚHIng. František Dittrt
Období1998 - 2000
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Fyzikální modelování je jednou z nejúspěšnějších metod při řešení procesů v mezní vrstvě atmosféry, zejména pak při řešení otázek spojených se znečištěním ovzduší. V Ústavu termomechaniky bylo vybudováno zařízení, na kterém je možné tato modelování provádět. Zároveň byly pro některé případy odvozeny metody aproximativní simulace. Bylo prokázáno, že mezi nejúčinnější experimentální metody patří metoda laserového nože, která je vhodná pro kvalitativní ocenění proudění, laserová dopplerovská anemometrie, "Particle Image Velocimetry" a měření koncentrací stopovacího plynu pro získání kvantitativních výsledků. Tyto metody budou použity pro odvození zákonitostí proudění a difuze v atmosféře ve vybraných případech. Bude např. provedena analýza znečištění v údolí města Jablonného nad Orlicí. Na základě těchto experimentů budou odvozena doporučení a variantní řešení pro zlepšení kvality ovzduší.