Vztah mezi typy atmosférické cirkulace a výskytem povodňových situací


Číslo projektu205/03/Z044
Externí řešiteldoc. Ing. Josef Buchtele, CSc. (ÚH AV ČR, Praha)
Období2003 - 2003