Zdánlivý skluz v mikrodisperzních kapalinách


Číslo projektuGA104/94/1028
Řešitel z ÚHdoc. RNDr. Petr Štern, CSc.
Období1994 - 1996
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Tok mikrodispersí (koloidy, polymerní a biologické kapaliny) je provázen zdánlivým skluzem při stěně (AWS efekt). Jedná se o jev málo prozkoumaný, avšak prakticky zajímavý (viskometrie, mikrofiltrace, elektroforesa, koagulace, adhese) a bezprostředně svázaný s fundamentálním problémem struktury mikrodispersí. Vyvinuli jsme počítačovou metodu, umožňující přesně určit vazké i skluzové efekty zpracováním dat z rotační viskometrie. Využitím této metody a předností reometru RheoStress RS100 firmy HAAKE získáme pro řadu polymerních roztoků a jílových suspenzí spolehlivé informace o zdánlivém skluzu a jeho vazbě ke koagulačním a elektroviskozním efektům. Reometr bude rovněž využit k měření viskoelasticity a skluzu těst ve vztahu k jejich procesním charakteristikám. Nový přístroj bude dále sloužit k výuce inženýrské reologie pro studenty na VŠCHT a ČVUT.