Zdánlivý skluz v mikrodisperzních kapalinách


Číslo projektu104/94/1028
Externí řešitelprof. Ing. Ondřej Wein, DrSc. (ÚCHP AV ČR, Praha)
Externí spoluřešitelDoc. RNDr. Petr Štern, CSc. (ÚH AV ČR, Praha), doc. Ing. Josef Příhoda, CSc. (VŠCHT, Praha)
Období1994 - 1996

Popis

Tok mikrodispersí (koloidy, polymerní a biologické kapaliny) je provázen zdánlivým skluzem při stěně (AWS efekt). Jedná se o jev málo prozkoumaný, avšak prakticky zajímavý (viskometrie, mikrofiltrace, elektroforesa, koagulace, adhese) a bezprostředně svázaný s fundamentálním problémem struktury mikrodispersí. Vyvinuli jsme počítačovou metodu, umožňující přesně určit vazké i skluzové efekty zpracováním dat z rotační viskometrie. Využitím této metody a předností reometru RheoStress RS100 firmy HAAKE získáme pro řadu polymerních roztoků a jílových suspenzí spolehlivé informace o zdánlivém skluzu a jeho vazbě ke koagulačním a elektroviskozním efektům. Reometr bude rovněž využit k měření viskoelasticity a skluzu těst ve vztahu k jejich procesním charakteristikám. Nový přístroj bude dále sloužit k výuce inženýrské reologie pro studenty na VŠCHT a ČVUT.