Pouze aktuální projekty

NázevČíslo grantuObdobíŘešitel/Spoluřešitel
Lokální rychlost disipace turbulentní energie v dispersních systémech GA16-20175S 2016 - 2018 doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D. (FS ČVUT), Ing. Bohuš Kysela, Ph.D. (ÚH AV ČR, v. v. i.), prof. Ing. Václav Kopecký, CSc. (TUL)
Režim půdní vody v malých horských povodích vystavených klimatickému stresu GA16-05665S 2016 - 2018 prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. (FS ČVUT) Ing. Miroslav Tesař, CSc.
Multi-škálová simulace pohybu částic v turbulentním proudu GA15-18870S 2015 - 2017 doc. Ing. Zdeněk Chára, CSc.
Pokročilé metody pro analýzu proudových polí GA14-02067S 2014 - 2016 Ing. Václav Kolář, CSc. Ing. Jakub Šístek, Ph.D. (MÚ AVČR, v.v.i.)
Lokální rychlost disipace turbulentní energie v míchaných reaktorech & bioreaktorech P101/12/2274 GA ČR 2012 - 2014 prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc.
Vývoj a použití nových technologií pro budování systémů včasné výstrahy před bleskovými povodněmi TA02021451 GAČR 2012 - 2015 Ing. Miroslav Tesař, CSc. Ing. Jindřich Fielder
Charakterizace organických látek produkovaných sinicemi a řasami a jejich vliv na koagulaci a flokulaci P105/11/0247 GA ČR 2011 - 2015 doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
Evaluace procesu elektrozvlákňování pomocí elektroreologických měření P105/11/2342 GA ČR 2011 - 2013 doc. Petr Filip, CSc. Doc. Ing. Vladimír Pavlínek, Dr. (Faculty of Technology, Tomas Bata University)
Hydrodynamické nestability vyvolané přítomností chemické reakce v kapalném systému s volnou hladinou P105/10/0919 GA ČR 2010 - 2014 Ing. Lenka Šebestíková, Ph.D. (ÚH AVČR)
Inovace vzdělávání v technologiích a aplikacích polymerů CZ.1.07/2.2.00/15.0363 GA ČR 2010 - 2013 doc. Petr Filip, CSc. doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.
Proudění zahuštěných a komplexních suspenzí v uzavřených profilech P105/10/1574 GA ČR 2010 - 2014 prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
Vliv organických látek produkovaných sinicemi na adsorpci v současnosti používaných pesticidů na granulovaném aktivním uhlí P105/10/P515 GA ČR 2010 - 2012 RNDr. Petra Hnaťuková, Ph.D. (ÚH AV ČR, v. v. i.)
Analýza a vývoj konstitutivních rovnic pro popis nenewtonských kapalin 103/09/2066 GA ČR 2009 - 2013 doc. Petr Filip, CSc. Prof. Ing. Martin Zatloukal Ph.D.
Dynamické vlastnosti Navierových-Stokesových a příbuzných rovnic IAA100190905 GA ČR 2009 - 2011 Prof. RNDr. Jiří Neustupa, CSc. (Mathematical Institute ASCR) RNDr. Petr Kučera, CSc. (Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University)
Numerický model pohybu kulovité částice a mraku částic u dna kanálu při proměnných podmínkách proudění GA103/09/1718 GA ČR 2009 - 2013 prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
Odstranitelnost organických látek produkovaných fytoplanktonem a jejich vliv na destabilizační a agregační procesy při úpravě vody IAA200600902 GA AV ČR 2009 - 2013 doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
Optimalizace procesu přípravy a homogenizace vysokoviskózních hmot v potravinářském průmyslu FR-TI1/156 2009 - 2012 Ing. Zdeněk Franc, Ph.D. (Hydrosystem project, a.s.) prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
Rozpustná a nerozpustná frakce anorganických polutantů v různých druzích srážek, jejich kvantifikace a vstup těchto látek do ekosystémů 205/09/1918 GA ČR 2009 - 2013 Ing. Jaroslav Fišák, CSc. (Institute of Atmospheric Physics ASCR) Ing. Miroslav Tesař, CSc. RNDr. Jan Rohovec, Ph.D.
Variabilita prvků hydrologického cyklu povodí v souvislosti s vývojem vegetačního krytu a klimatických faktorů IAA300600901 GA AV ČR 2009 - 2013 RNDr. Václav Šípek, Ph.D.
Vnitřní struktura proudění heterogenních suspenzí P103/09/0383 GA ČR 2009 - 2013 prof. Dr. Ing. Václav Matoušek, Ph.D.
« První ‹ Předchozí 1 2 3 4 9 Další › Poslední »