Pouze aktuální projekty

NázevČíslo grantuObdobíŘešitel/Spoluřešitel
Dekompoziční metody pro analýzu proudových polí A200600801 GA AV ČR 2008 - 2012 Ing. Václav Kolář, CSc. Ing. Moses, Fakulta strojní ČVUT Praha
Hydrologické toky v systému půda-rostlina-atmosféra 205/08/1174 GA ČR 2008 - 2012 Prof. T. Vogel, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT Praha) Ing. Miroslav Tesař, CSc.
Hydrologické toky v systému půda-rostlina-atmosféra 205/08/1174 GA ČR 2008 - 2012 Prof. T. Vogel, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT Praha) Ing. Miroslav Tesař, CSc.
Identifikace hydrofyzikálních vlastností způsobujících gravitačně podmíněné proudění v porézních materiálech 526/08/1016 GA ČR 2008 - 2010 Ing. Miroslav Tesař, CSc. RNDr. Pražák – ÚT AV ČR, RNDr. Bíl – PřFa UP Olomouc, Prof. Vogel – FSv ČVUT Praha
Kvantifikace a modelování biologických vlivů na proudění vody v půdě MEB 0808114 - MŠMT ČR 2008 - 2009 Ing. Miroslav Tesař, CSc. Ing. Lichner – ÚH SAV Bratislava
Laboratorní a numerické modelování proudění ve vírovém separátoru s válcovitou geometrií A200600802 GA AV ČR 2008 - 2010 doc. Ing. Zdeněk Chára, CSc.
Reologické modelování toků polymerních materiálů za vysokých tlaků 103/08/1307 GA ČR 2008 - 2012 Doc. Hausnerová, Ph.D. (Faculty of Technology, Tomas Bata University) doc. Petr Filip, CSc.
Vliv zpevnění nanočásticemi na mez toku a plastickou deformaci skelných polymerů a jejich teplotní konsolidaci A200600803 GA AV ČR 2008 - 2010 Ing. Pavel Říha, CSc.
Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů SP/1a6/151/07- MŽP ČR 2007 - 2011 Ing. Miroslav Tesař, CSc.
InICE - Integrace vlivu námrazy na letové vlastnosti a výkony do všech fází vývoje malého dopravního letounu vč.certifikace dle CS-23 a FAR 23 FT-TA/044 - MPO ČR 2007 - 2010 Ing. Jiří Konfršt, Ph.D.
Modelování přechodu do turbulence 103/07/0136 GA ČR 2007 - 2009 Ing. Bohumír Hoření, CSc. Doc. Horák, CSc. (Fakulta vojenské technologie Brno)
Reologie a zpracování medicínských polymerních systémů B208100702 GA AV ČR 2007 - 2009 Ing. Tomáš Sedláček PhD. (Faculty of Technology, Tomas Bata University)
Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na proces koagulace a na separační vlastnosti agregátů tvořených při úpravě vody 103/07/0295 GA ČR 2007 - 2009 doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
Vliv struktury vločkovitých agregátů na průběh a účinnost procesů separace 103/07/1016 GA ČR 2007 - 2009 doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
Výzkum tokového chování nové třídy metalocenových polymerů A200600703 GA AV ČR 2007 - 2011 Ing. Jiří David, CSc. (UH AV ČR, Praha) Doc. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D. (Faculty of Technology, Tomas Bata University)
Analýza nestandartních projevů nenewtonských kapalin při toku v komplexních geometriích 103/06/1033 GA ČR 2006 - 2008 Doc. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D. (Faculty of Technology, Tomas Bata University) doc. Petr Filip, CSc.
Disperzní a třecí mechanismy při proudění hrubozrnných směsí 103/06/0428 GA ČR 2006 - 2008 prof. Dr. Ing. Václav Matoušek, Ph.D.
Experimentální a teoretický výzkum Magnusovy síly působící na pevnou částici v tekutině A200600603 GA AV ČR 2006 - 2010 prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
Implementace hydrologického modelu SWIM (Soil and Water Integrated Model) v povodí horní Vltavy KJB300600602 2006 - 2008 rozená Košková
Matematické modelování a numerická simulace saltačního pohybu částice v kanále 103/06/1487 GA ČR 2006 - 2008 prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
« První ‹ Předchozí 1 2 3 4 5 9 Další › Poslední »