Pouze aktuální projekty

NázevČíslo grantuObdobíŘešitel/Spoluřešitel
Modelování vlivu klimatických změn na hospodaření s vodou v nádržích a vodohospodářských soustavách 103/93/0841 1993 - 1995 prof. Ing. Karel Nacházel, DrSc. (FSv ČVUT, Praha) doc. Ing. Josef Buchtele, CSc. (ÚH AV ČR, Praha)
Pohyb splavenin a hydraulické procesy v revitalizovaných vodních tocích 103/93/1051 1993 - 1995 Doc. Ing. Karel Mareš, CSc. (FSv ČVUT, Praha) prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
Reologie emulzí typu olej-voda - teoretický popis, reometrie A260106 1993 - 1996 Doc. RNDr. Petr Štern, CSc. (ÚH AV ČR, Praha)
Rheodynamická analýza tokových poruch při kapilární extrusi polymeru 106/93/2274 1993 - 1995 doc. Petr Filip, CSc. Ing. Jiří Bartoš (Fakulta technol. VUT, Zlín)
Stanovení vlivu koncentrace a vybraných fyzikálních parametrů na tokové vlastnosti zahuštěných jemnozrnných suspenzí 103/93/0397 1993 - 1995 Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. (FSv ČVUT, Praha) prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc. prof. Ing. Karel Brada, DrSc. (FS ČVUT, Praha)
Tokové vlastnosti a turbulentní charakteristiky micelárních aditiv pro snížení ztrát v rozvodech ústředního topení 103/93/1050 1993 - 1994 Ing. Jiří Myška, CSc. (ÚH AV ČR, Praha)
Kvantifikace vlivu objemových změn na tok polymerních tavenin A26051 1992 - 1993 Ing. Pavel Říha, CSc.
Přenosové poměry při impaktním proudění kapalin se zřetelem na chlazení rovinných ploch A26052 1992 - 1994 Ing. Václav Mík, CSc. (ÚH AV ČR, Praha)
Hydrodynamické a reologické chování vazkoelastických kapalin v technologických uzlech a prvcích vytlačovacích zařízení 26002 1991 - 1993 doc. Petr Filip, CSc.
Pulsační proudění modelových a reálných kapalin v simulaci srdečně-cévního systému a v jeho náhradách 26006 1991 - 1993 Ing. František Klimeš, CSc. (ÚH AV ČR, Praha)
Soubory experimentálních dat pro verifikaci a formulaci reologických a statistických modelů suspenzí 26001 1991 - 1993 prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
Tokové vlastnosti a turbulentní charakteristiky speciálních povrchově aktivních aditiv s micelární strukturou 26007 1991 - 1993 Ing. Jiří Myška, CSc. (ÚH AV ČR, Praha)
 - 
Advanced methods for flow-field analysis  - 
Fully resolved simulation of particles transported in a turbulent flow  - 
Přehled grantů dle řešitelů  - 
Hydrologické toky v systému půda-rostlina-atmosféra  - 
Hydrologické toky v systému půda-rostlina-atmosféra  - 
« První ‹ Předchozí 1 7 8 9