Projekty aktuální


Všechny projekty

NázevČíslo grantuObdobíŘešitel z ÚH
Adaptace zemědělských systémů na změnu klimatu na rozvodí Reqame, v oblastech Halaba a Silte 2023 - 2026 RNDr. Lukáš Vlček, Ph.D.
Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace TN02000069 2023 - 2028 doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
Hodnocení vlivu změn krajinného pokryvu na lokální hydrologii a klima v Krkonošském národním parku s využitím dálkového průzkumu Země a hydrologického modelování SS05010124 2022 - 2025 RNDr. Václav Šípek, Ph.D.
Hydrologická a biogeochemická odezva horských rašelinišť na změny klimatu GA22-12837S 2022 - 2024 doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
TWIN SKIN - Digitální dvojče úpravny vody pro efektivní řízení rizik kritické vodárenské infrastruktury VB01000006 2022 - 2023 doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
Soil Eco-Technology to Recover Water Storage in disturbed Forests 8I20001 2020 - 2023 Ing. Miroslav Tesař, CSc.