Všechny projekty

NázevČíslo grantuObdobíŘešitel/Spoluřešitel
Hodnocení vlivu změn krajinného pokryvu na lokální hydrologii a klima v Krkonošském národním parku s využitím dálkového průzkumu Země a hydrologického modelování SS05010124 2022 - 2025 RNDr. Václav Šípek, Ph.D. doc. RNDr. Lucie Kupková Ph.D. (PřF UK) Ing. Lucie Homolova Ph.D. (CzechGlobe)
Hydrologická a biogeochemická odezva horských rašelinišť na změny klimatu GA22-12837S 2022 - 2024 doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (PřF UK)
TWIN SKIN - Digitální dvojče úpravny vody pro efektivní řízení rizik kritické vodárenské infrastruktury VB01000006 2022 - 2023 doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. doc. Ing. Jan Bartáček Ph.D. (VŠCHT) JUDr. Rudolf Blažek (Mezinárodní bezpečnostní institut z. ú.), Ing. Jiří Jirkovský MBA. (VDT Technology a. s. )
Soil Eco-Technology to Recover Water Storage in disturbed Forests 8I20001 2020 - 2023 Ing. Miroslav Tesař, CSc. prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc. (BC AVČR) Prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc. (UVGZ, AVČR)