Všechny projekty

Hledat
NázevČíslo grantuObdobíŘešitel/Spoluřešitel
Oxidace látek produkovaných fytoplanktonem a její vliv na ekotoxicitu a úpravu vody koagulací GA18-14445S 2018 - 2020 prof. RNDr. Tomáš Cajthaml PhD. (MBÚ AV ČR, v.v.i.) doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
Pokročilá analýza proudových polí GA18-09628S 2018 - 2020 Ing. Václav Kolář, CSc. Ing. Jakub Šístek, Ph.D. (MÚ AVČR, v.v.i.)
Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na vlastnosti vloček tvořených během koagulace/flokulace při úpravě vody GA18-05007S 2018 - 2020 doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. Ing. Tomáš Brányik Ph.D. (VŠCHT)
Vývoj a použití nových technologií pro intenzifikaci tvorby a separace agregátů při úpravě vody – proces vysokoúčinné flokulace TJ01000169 2018 - 2019 RNDr. Lenka Pivokonská, Ph.D.
Charakterizace polymerních tavenin a roztoků pomocí konstitutivních modelů GA17-26808S 2017 - 2019 Ing. Radek Pivokonský, Ph.D.
Elektrokoagulačnı́ jednotka na separaci řasové biomasy TJ01000297 2017 - 2019 Ing. Brányiková Irena, Ph.D. (ÚCHP AV ČR, v.v.i.) Mgr. Lenka Čermáková Ing. Radek Vojtěchovský (ENVI-PUR, s.r.o)
Vliv sklonu potrubí na kritickou rychlost a rychlost skluzu heterogenní suspenze GA17-14271S 2017 - 2019 prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
Lokální rychlost disipace turbulentní energie v dispersních systémech GA16-20175S 2016 - 2018 doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D. (FS ČVUT) Ing. Bohuš Kysela, Ph.D.
Režim půdní vody v malých horských povodích vystavených klimatickému stresu GA16-05665S 2016 - 2018 prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. (FS ČVUT) Ing. Miroslav Tesař, CSc.