Všechny projekty

NázevČíslo grantuObdobíŘešitel/Spoluřešitel
Hodnocení vlivu změn krajinného pokryvu na lokální hydrologii a klima v Krkonošském národním parku s využitím dálkového průzkumu Země a hydrologického modelování SS05010124 2022 - 2025 doc. RNDr. Lucie Kupková Ph.D. (PřF UK) RNDr. Václav Šípek, Ph.D. Ing. Lucie Homolova Ph.D. (CzechGlobe)
Hydrologická a biogeochemická odezva horských rašelinišť na změny klimatu GA22-12837S 2022 - 2024 prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (PřF UK) doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
TWIN SKIN - Digitální dvojče úpravny vody pro efektivní řízení rizik kritické vodárenské infrastruktury VB01000006 2022 - 2023 doc. Ing. Jan Bartáček Ph.D. (VŠCHT) doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. JUDr. Rudolf Blažek (Mezinárodní bezpečnostní institut z. ú.), Ing. Jiří Jirkovský MBA. (VDT Technology a. s. )
Obtížně kvantifikovatelné procesy ovlivňující vodní bilanci lesních povodí pramenných oblastí mírného pásma GA20-00788S 2020 - 2022 prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. (FS ČVUT) Ing. Miroslav Tesař, CSc.
Odstranění perfluorovaných organických látek při úpravě pitné vody TJ04000212 2020 - 2022 RNDr. Lenka Čermáková, Ph.D. Mgr. Jaroslav Semerád Ph.D. (MBÚ AV ČR, v.v.i.), Martin Navrátil (VHS Vrchlice-Maleč, a.s.)
Soil Eco-Technology to Recover Water Storage in disturbed Forests 8I20001 2020 - 2023 prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc. (BC AVČR) Ing. Miroslav Tesař, CSc. Prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc. (UVGZ, AVČR)
Vliv granulometrického složení na proudění hrubozrnných suspenzí GA20-13142S 2020 - 2022 doc. Ing. Zdeněk Chára, CSc.
Antimikrobiální nanovlákenná membrána pro filtraci vody LTC19034 2019 - 2022 doc. Petr Filip, CSc.
Modelování intenzivního chodu směsi dnových a nesených splavenin GA19-18411S 2019 - 2022 prof. Dr. Ing. Václav Matoušek (ČVUT) doc. Ing. Zdeněk Chára, CSc.