Barešová, M., Načeradská, J., Kopecká, I., Pivokonský, M. (2015). Mechanismy koagulace při odstraňování peptidů a proteinů produkovaných fytoplanktonem. Chemické listy. 109(2), 98–104.

Kategorie .