Brányiková, I., Vojtěchovský, R., Čermáková, L. (2017) Plán experimentů pro projekt: Elektrokoagulační jednotka na separaci řasové biomasy. Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. (výzkumná zpráva)


Autoři z ÚH:Čermáková, L.
Rok:2017