Brányiková, I., Vojtěchovský, R., Čermáková, L. (2017) Zpráva o provedených experimentech za období 9-12/2017 pro projekt: Elektrokoagulační jednotka na separaci řasové biomasy. Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. (výzkumná zpráva)


Autoři z ÚH:Čermáková, L.
Rok:2017