Buchtele, J., Slámová, R., Chlumecký, M. (2018). Vodní režim v minulosti a současnosti – postřehy k zamyšlení. In: Sborník příspěvků ze Semináře Adolfa Patery 2018. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky.


Autoři z ÚH:Slámová, R.
Rok:2018