Čermáková, L., Fialová, K., Prokopová, M., Petříček, R., Semerád, J., Cajthaml, T., Pivokonská, L., Pivokonský, M. (2021). Koagulace/flokulace perfluorovaných organických sloučenin (PFCs) při úpravě pitné vody. (ověřená technologie)

Kategorie .