Čermáková, L., Fialová, K., Semerád, J., Prokopová, M., Pivokonská, L., Cajthaml, T., Pivokonský, M. (2021). Účinnost odstranění PFCs koagulací/flokulací a adsorpcí na cílených sorbentech v laboratorních podmínkách. (souhrnná výzkumná zpráva)

Kategorie .