Čermáková, L., Načeradská, J., Pivokonská, L., Lukeš, J., Pivokonský, M., Janda, V. (2017). Vliv předoxidace pomocí manganistanu draselného na koagulaci celulárních organických látek produkovaných fytoplanktonem. In: Zborník prednášok z XVII. konferencie


Autoři z ÚH:Čermáková, L., Načeradská, J., Pivokonská, L., Pivokonský, M.
Rok:2017