Čermáková, L., Pivokonská, L., Kopecká, I., Pivokonský, M., Janda, V. (2015). Adsorpce peptidů produkovaných fytoplanktonem na aktivním uhlí. Chemické listy. 109(3), 176–179.

Kategorie .