Čermáková, L., Pivokonská, L., Kopecká, I., Pivokonský, M., Janda, V. (2016). Adsorpce nízkomolekulárních organických látek produkovaných fytoplanktonem na granulovaném aktivním uhlí. In: Sborník konference Pitná voda 2016, 23-26 May 2016, Tábor. České Bu

Kategorie .