Čermáková, L., Pivokonská, L., Kopecká, I., Pivokonský, M., Janda, V. (2016). Vliv aminokyselin produkovaných fytoplanktonem na úpravu vody a jejich adsorpce na aktivním uhlí. Chemické Listy. 110(6), 418–423.

Kategorie .