Fiedler, J., Mágr, Z., Tesař, M. (2016). Odolná hladinoměrná stanice (užitný vzor č. 29175)