Fiedler, J., Mágr, Z., Tesař, M. (2016). Odolná monitorovací stanice (užitný vzor č. 29146)