Fraindová, K., Matoušková, M., Kliment, Z., Vlček, L., Vlach, V., Šajnarová, L. (2023). Dynamics of surface water quality changes in model headwater areas of the Czech Republic. In: Tolasz, R., Polcarová, E., eds. Sborník příspěvků z První konference projektu PERUN. Praha: ČHMÚ, pp. 269-280.