Gauchard, N., Bindzar, J., Pivokonský, M., Čermáková, L., Janda, V. (2015). Vliv předozonizace na koagulaci látek produkovaných sinicemi. In: Nové trendy v čistírenství a vodárenství, 10 November 2015, Soběslav.


Autoři z ÚH:Pivokonský, M., Čermáková, L.
Rok:2015