Hnilicová, S., Šípek, V. (2018). Analýza vzniku kritické situace ohrožení kulturního dědictví přírodní pohromou. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. (souhrnná výzkumná zpráva)


Autoři z ÚH:Hnilicová, S., Šípek, V.
Rok:2018