Janda, V., Kastl, G., Pivokonský, M. (2015). Oxyhalogenidy v pitné vodě. Chemické listy. 109(5), 360–363.