Kofroňová J., Hnilicová S., Zelíková N., Šípek V., Vizina A., Kožín R., Strouhal L. (2021). Mapa intenzity výparu za území ČR. (specializovaná mapa)

Kategorie .