Kolář, V., Šístek, J. (2018). Vortex–identification methods from a different perspective. In: The 29th International Symposium on Transport Phenomena (ISTP29), 30 October – 02 November 2018, Honolulu.

Kategorie .