Konfršt, J. (2018). Posouzení stavu a instalace rozvodů vody s ohledem na objasnění výskytu zavzdušnění napájecího řadu pastéru a provzdušnění piva v pivovaru Vyškov. Praha: Czech beverage industry company a.s. (souhrnná výzkumná zpráva)


Autoři z ÚH:Konfršt, J.
Rok:2018